Meny
 
Oversikt over priser på tjenester
Timespris: 450 kr
Beskjæring av trær: fra 900 kr for små - maks pris 3000 kr pr. tre
Hekketrimming: 300 kr pr. meter
Beplanting av hekk: 400 kr pr. meter
Hagedesign skisse: To forslag for 1500 kr